Jdi na obsah Jdi na menu

Jak to všechno začalo aneb jak vznikne pěvecký sbor

 
Když na podzim roku 2000 oslovil sbormistr Josef Novotný několik mužů, většinou z řad tatínků dětí z dětského pěveckého sboru Čtyřlístek z Ústí nad Orlicí, a požádal je o spolupráci na tradičních vánočních koncertech v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie, jistě netušil, že dává základ ke zcela novému smíšenému sboru v Ústí nad Orlicí. Po úspěšném vystoupení 19. prosince 2000 se členové účelově vytvořeného mužského sboru dohodli, že by bylo škoda nesejít se znovu a nepokusit se zpívat dále a vytvořit tak regulérní mužský sbor. Na výzvu manželů Novotných na jaře 2001 přišli do zkušebny ZŠ bratří Čapků, kde je ale čekala řada žen odhodlaných zapojit se do práce a vytvořit na návrh sbormistrů smíšený sbor! Byl předložen plán písniček možných k nácviku, představy sbormistrů o práci sboru a prvním cílem se stanovilo představit se veřejnosti na květnovém tradičním koncertě „Ústí zpívá“. Slovo dalo slovo, všichni přítomní souhlasili a nový sbor byl na světě. po mnohaletém úsilí řady nadšenců se to najednou zdálo uskutečnitelné. Po čtyřicetileté odmlce, kdy skončila činnost proslulého pěveckého sdružení LUKES, se v Ústí zrodil nový pěvecký sbor, který chce navázat na ústecké sborové tradice, ale po svém. Chce se přizpůsobovat současnému trendu v hudbě, současné generaci a interpretům dobré muziky. A to je základ, které zůstane krédem tohoto sboru - perfektně intonačně a rytmicky odvedená skladba, ať je od kteréhokoliv autora nebo různého žánru. Ohlas na první vystoupení bezmála třicetičlenného smíšeného sboru byl velmi příznivý...
 
Hledání názvu
         Po úspěšném zakončení prvního roku činnosti sbor nacvičil nový repertoár pro první celovečerní recitál, který se uskutečnil na jaře 2002. Sbor přijal oficiální název Smíšený pěvecký sbor Alou Vivat Ústí nad Orlicí.
Zkoušky a soustředění
          Zkoušky sboru se konají každý týden v prostorách zkušebny sborového zpěvu v budově ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Ve dvou hodinách v týdnu se ale nestačí nacvičit všechny potřebné skladby pro vystoupení. Stalo se tedy nutností během roku pořádat pravidelná soustředění - jednou ročně víkendové soustředění a v průběhu roku dle potřeby i jednodenní soustředění.
Dirigenti a klavírní doprovod
Smíšený pěvecký sbor od jeho založení umělecky vedli a dirigovali manželé Josef a Stanislava Novotní. Po nečekaném úmrtí Stanislavy Novotné na jaře 2010 stál v čele sboru jako sbormistr Josef Novotný, od roku 2017 sbor vede Kamila Pavlíková. V roce 2022 sbor dirigovali Josef Vondráček j.h. a Oksana Ryabokon.
        O klavírní doprovod se starala v letech 2002 - 2007 Eva Felgrová a Mirek Němec. V letech 2007-2010 sbor doprovázeli Marta Mikulecká a Sláva Skalický. Eva Felgrová vypomáhala i nadále příležitostně. Od roku 2012 sbor na klavír doprovází Zdeňka Hájková.
 
******************************************************

Portrét

Poslední fotografie

Archiv

Kalendář
<< květen / 2024 >>